top of page

Begrafenis- of crematieplicht

 

Zwangerschapsduur minder dan 24 weken:

Als de baby bij een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken levenloos geboren is dan is de Wet op de lijkbezorging niet van toepassing.

Er zijn dan 3 opties mogelijk:

A. De baby blijft achter in het ziekenhuis en zij verzorgen een gezamenlijke crematie. Sommige ziekenhuizen sturen op verzoek een bericht als de as is uitgestrooid.

B. De baby gaat met de ouders mee naar huis, en mag begraven worden in eigen tuin of op een ander terrein, mits de eigenaar van dit terrein toestemming heeft gegeven. Het is wel goed om stil te staan bij de vraag wat er gebeurt als ouders later gaan verhuizen.

C. Er wordt een uitvaartonderneming ingeschakeld en deze begeleidt het hele proces van een crematie of begrafenis op een officiële begraafplaats. De gemeente geeft na overleg van een verklaring van de behandelend arts een verlof tot begraven of cremeren af aan de uitvaartondernemer. Uit deze verklaring moet blijken dat de baby levenloos is geboren of dat het gaat om een baby van minder dan 24 weken die levend is geboren, maar binnen 24 uur is overleden.

Is de baby met een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken levend geboren én heeft meer dan 24 uur geleefd: dan geldt de begraaf- of crematieplicht.

Zwangerschapsduur meer dan 24 weken

Baby’s geboren bij een zwangerschapsduur van 24 weken of meer vallen onder de Wet op de lijkbezorging. Hier geldt een wettelijke begraaf- of crematieplicht.

Een arts geeft een officiële verklaring van overlijden af. Op dit zogenaamde A-formulier staat of de baby levenloos is geboren of wanneer hij is geboren en overleden. Deze overlijdensverklaring is nodig om bij de burgerlijke stand aangifte te doen en het verlof tot begraving of crematie te krijgen. De arts vult daarnaast een zogenaamd B-formulier in waarop (anoniem) de doodsoorzaak staat.

Er zijn in dit geval 2 opties mogelijk:

A. De ouders regelen alles zelf. (niet ieder crematorium of begraafplaats staat hier voor open).

B. Er wordt een uitvaartonderneming ingeschakeld en deze begeleidt het hele proces.

 

Begraven of cremeren mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden. Het weekend en feestdagen zijn geen formele werkdagen.

Is de moeder lichamelijk nog niet in staat bij de begrafenis of crematie aanwezig te zijn, dan is het mogelijkheid om uitstel aan te vragen bij de burgemeester van de gemeente waar de baby overleden is. Dit moet wel tijdig aangevraagd worden.

Gemeenten rekenen kosten voor het behandelen van een verzoek tot uitstel.

Er kan ook van de termijn afgeweken worden vanwege godsdienstige redenen of als familie uit het buitenland moet overkomen.

Voor het vervroegen van begraven of cremeren is toestemming nodig van de officier van justitie en van de burgemeester van de gemeente waar de baby overleden is. Voor de aanvraag moet een arts een verklaring van geen bezwaar geven. Deze wordt samen met de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand ingeleverd.

bottom of page